• Ba dự án treo trên địa bàn huyện Phù Cát gồm: Khu Du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, Khu Du lịch Trung Lương và Khu Công nghiệp Hòa Hội đã được khởi công từ năm 2007 và 2009; thế nhưng từ đó đến nay đã kéo dài 7 năm qua, mà các dự án này cứ nằm bất động

  Xem tiếp »
 • Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới:

  Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở tỉnh ta đã mang lại những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể.

  Xem tiếp »
 • Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ IV khu vực phía Nam:

  Đây là Hội thi về điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lớn nhất từ trước đến nay và CA Bình Định được Bộ CA chọn đăng cai tổ chức.

  Xem tiếp »
 • Thị xã An Nhơn:

  Năm 2014, thị xã An Nhơn thực hiện 35 công trình xây dựng cơ bản (có 10 công trình năm 2013 chuyển sang) với tổng kinh phí đầu tư gần 90 tỉ đồng, gồm vốn Trung ương và tỉnh hỗ trợ có mục tiêu hơn 20 tỉ đồng, vốn ngân sách thị xã gần 70 tỉ đồng. Đến nay, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực.

  Xem tiếp »
 • Hội thảo xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM:

  Ngày 29.10 vừa qua, tại TP Quy Nhơn, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức hội thảo Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM), nhằm đánh giá thực trạng và thu thập ý kiến đóng góp để thực hiện công tác này tốt hơn.

  Xem tiếp »
Thông tin công cộng