• Thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh:

  Những năm qua, Nghị quyết (NQ) 30a/NQ-CP ngày 27.12.2008 của Chính phủ (còn gọi là Chương trình 30a) đã được thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện “xóa đói, giảm nghèo” cho đồng bào 3 huyện nghèo: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, góp phần để 3 huyện miền núi này từng bước phát triển.

  Xem tiếp »
 • Được đề bạt Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á tại Bình Định (SeABank Bình Định) từ năm 29 tuổi, đường công danh sự nghiệp của Lê Nguyễn Phúc Huy (SN 1980, ở hẻm 55 đường Ngô Mây, thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) rộng mở. 

  Xem tiếp »
 • Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011 - 2013:

  Trong 3 năm (2011 - 2013), phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở tỉnh ta được các cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp đồng bộ với các ngành, đoàn thể, quan tâm chỉ đạo. Nhờ đó đã giúp phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn.

  Xem tiếp »
 • Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xác định mục tiêu của phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” có ý nghĩa to lớn về chính trị, KT-XH, qua đó góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết quân - dân, đồng thời khắc sâu hình ảnh, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”.

  Xem tiếp »
 • Các chương trình, dự án nông nghiệp:

  Những năm gần đây, vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn tỉnh ta đã được quan tâm, bảo vệ khá tốt, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Nông nghiệp và nông dân trong tỉnh...

  Xem tiếp »
Thông tin công cộng